Cennik

Ceny usług ustalane są zawsze indywidualnie przed podpisaniem umowy o świadczenie usług księgowych.  Ostateczny koszt usługi uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania, ilości dokumentów księgowych oraz liczby zatrudnionych pracowników. Cena usługi obejmuje również konsultacje osobiste lub telefoniczne.

Ceny netto za miesiąc obsługi:

– ryczałt od 50 PLN

– księga przychodów i rozchodów od 90 PLN

– księgi rachunkowe od 400 PLN

– obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika od 20 PLN