Oferta

Biuro Rachunkowe MB prowadzi obsługę firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

 

KSIĘGOWOŚĆ:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

– prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego

– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT

– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

– sporządzanie deklaracji podatkowych

– przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS

 

KADRY I PŁACE:

– prowadzenie ewidencji , akt osobowych pracowników oraz innych dokumentów wynikających ze stosunku pracy

– kompleksowa obsługa w zakresie ZUS

-sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS

 

USŁUGI DODATKOWE DO UZGODNIENIA